– Het Montesquieu Forum –

Deze nieuwe denktank is een initiatief van de universiteit van Reading (Verenigd Koninkrijk) als bijdrage tot de modernisering van de klassieke democratie bij het aanbreken van het digitale tijdperk.

Vele denkers en (vroegere) beleidsverantwoordelijken zijn bezorgd over de kwaliteit van de hedendaagse democratie. De vele bedreigingen worden algemeen erkend, waaronder integratieprocessen (zoals in de Europese Unie) en globalisering, diepgaande wijzigingen in de economie en financiële sector, of nog technologische ontwikkelingen en nieuwe media.

Enkele vooraanstaande denkers hebben samen een platform opgericht met de bedoeling te dialogeren over de aard van de bedreigingen voor de democratie en mogelijke oplossingen aan te reiken. Zij zijn overtuigd dat de manier van besturen heruitgevonden moet worden voor de handhaving van de democratie, die aan de basis ligt van de kapitalistische markten en de welvaart van de burgers, die duurzame innovaties en wereldwijd handelsverkeer impliceren. Via de dialoog tussen ervaringsdeskundigen en academici willen de leden vernieuwing brengen in het bestuur van zowel openbare als private organisaties.

Voor meer informatie: www.montesquieuforum.eu

Het Fonds Schepers-Lijnen heeft ingestemd met een schenking met het oog op de oprichting van de denktank.