The Joseph Schepers-Germaine Lijnen Fund

Luvatsi (Koninkrijk Eswatini)

Leer meer

La Petite Ecole

Leer meer

Opvoeding, gezondheid en sociale integratie van kinderen

Het Le Picard orgel te Houthalen

Leer meer

Het Hollands College in Leuven

Leer meer

Bescherming, behoud en waarde van het roerend en immaterieel erfgoed

Belangrijkste delen van de stichting

Voor het Fonds werden drie doelstellingen vooropgesteld, die overeenstemmen met de prioriteiten van zowel de Stichting als van onze ouders en ook onszelf:

Oorsprong van het Fonds

Vaak wordt een beroep gedaan op de vrijgevigheid van burgers en bedrijven om tegemoet te komen aan bepaalde noden van de samenleving, met name hulp aan kansarme kinderen, de bescherming van het cultureel erfgoed of de eerbiediging van de mensenrechten. Het Fonds heeft beslist zijn activiteiten op die drie thema’s toe te spitsen. These are the three principal areas the Fund works in.

Er bestaan ongetwijfeld heel veel manieren om uw ouders te bedanken voor hun liefde en aanmoedigingen, maar op een dag beseft men dat de uitspraak van Dante Alighieri in Inferno bewaarheid wordt:

‘There is no greater pain than to remember in bad days, how happy life was in good days.’

Kunst is sinds de eerste beschavingen een manier om de herinnering aan geliefden of personen die men bewondert levendig te houden. Ook hun idealen, die bijdragen tot een betere wereld, dienen uiteraard bewaard te blijven. _

Wij hebben dan ook beslist om in te gaan op de mogelijkheid geboden door de Koning Boudewijnstichting voor de oprichting van een permanent Fonds, dat we genoemd hebben naar onze ouders, Joseph Schepers (1922-1962) en Germaine Lijnen (1921-2015).

Joseph Schepers

(Jozef Tysmans, © privéverzameling)

Germaine Lijnen

(Malou Swinnen,© privéverzameling)