Hoe kan u van steun genieten?

Projectvoorstellen voor het Fonds Schepers-Lijnen kunnen worden gericht aan de Koning Boudewijnstichting, die ook alle informatie kan verschaffen betreffende de procedure en voorwaarden.

Contactgegevens vindt u op de website van www.kbs-frb.be

Bestuurscomité van het Fonds

Voorzitter

De Heer Guido Gryseels, directeur van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika

Leden

De Heer Dominique Allard, directeur bij en vertegenwoordiger van de Koning Boudewijnstichting
Mevrouw Rita Schepers
De Heer Stefan Schepers

Secretariaat

Mevrouw Hélène de Fabribeckers, experte philantropie bij de Koning Boudewijnstichting
Tel: +32-2-549 02 00 | defabribeckers.h@mandate.kbs-frb.be

Hoe kan u medewerken?

Het Fonds ziet zichzelf als een sociale investeerder die zijn middelen besteedt aan projecten met een hoog maatschappelijk rendement en een bedrijfsmatig management.

Naast eigen middelen brengt het Fonds de steun van anderen samen rond bepaalde projecten. Deze worden beoordeeld door de relevante deskundigen van de Koning Boudewijn Stichting en door het eigen Bestuur inzake intrinsieke kwaliteit, vernieuwende aanpak, uitvoeringscapaciteiten van de project managers, meetbare resultaten, en multiplicatie effecten.

Belgische schenkingen aan de Koning Boudewijnstichting zijn vanaf € 40 fiscaal aftrekbaar. De stortingen dienen te gebeuren op naam van “Fonds Schepers-Lijnen van KBS-FRB’ op rekeningnummer IBAN BE10 0000 0000 0404, BIC BPOTBEB1, met gestructureerde mededeling 015/0600/00031.

Schenkingen vanuit andere landen genieten fiscale aftrekbaarheid via Transnational Giving..