– De Keizerin Theophano Stichting en Prijs –

Er werd een nieuwe Europese prijs gelanceerd om mensen te eren die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het begrijpen en overbruggen van de historische diversiteit in Europa.

Identiteit en diversiteit zijn twee belangrijke thema’s voor Europese samenwerking. Ze hebben oude wortels in het bewustzijn van alle Europeanen en zijn nauw verbonden met de perceptie van mensen over hun plaats in de wereld en hun bestuurssystemen. Ze moeten worden gekoesterd met evenveel respect onder een overkoepelend Europees concept van saamhorigheid.

De nieuwe Europese prijs eert mensen wier prestaties bijdragen aan een beter begrip van de historische onderlinge afhankelijkheden van de volkeren in Europa, hun verweven culturele, economische en politieke achtergrond. Deze vormen de basis voor nieuwsgierigheid en respect voor elkaar en voor constructieve samenwerking in hun wederzijdse belang in de wereld van vandaag.

De prijs wordt jaarlijks uitgereikt door de Theophano Foundation op de eerste zaterdag na 1 november, in de Grand Rotonda in Thessaloniki, een monument en stad die getuigt van de Romeinse, Byzantijnse, orthodoxe, Joodse, Ottomaanse en Griekse invloeden bij het tot stand komen van Europa. De prijs is vernoemd naar de Byzantijnse prinses Theophano die met de Duitse keizer Otto II trouwde en die een grote invloed had op de vroegmiddeleeuwse politiek en cultuur.

De voorzitter van de adviesraad, Herman Graaf Van Rompuy, president Em. van de Eruopean Council, sprekend bij de lancering van de Theophano Foundation.
De Grand Rotunda in Thessaloniki, waar de prijsuitreiking plaatsvindt.

Het Fonds Schepers-Lijnen heeft de voorbereidende werkzaamheden van de Stichting Theophano en de prijs gesteund.