– Het Le Picard orgel te Houthalen –

De restauratie van het Le Picard orgel in de Sint-Martinus kerk te Houthalen zal dit beschermde monument van de beroemde Luikse familie van orgelbouwers opnieuw bespeelbaar maken. Daardoor kunnen muziekliefhebbers opnieuw genieten van zijn rijke klanken en kan het Luiks-Limburgs roerend patrimonium beter gewaardeerd worden.

De oude St. Martinuskerk, waarvan de toren en het koor dateren uit de 15de eeuw, met in het koor een stucwerkplafond uit de 18de, werd in 1938-40 uitgebreid. Het oude schip tussen toren en koor werd vervangen door een nieuw, overdwars geplaatst schip in neogotische stijl, naar een ontwerp van architect J. Deré. Zo kreeg de kerk een nieuw uitzicht, typisch voor de zgn. Limburgse mijnkathedralen.

Het oude orgel werd toen gedemonteerd en opgeslagen. Dit orgel werd in de periode 1720-40 geplaatst en is een meesterwerk van de Luikse familie van orgelbouwers Le Picard. De resterende archieven zijn niet eensluidend of het een werk is van meester Philippe Le Picard, of een van de eerste realisaties van zijn zoon Jean-Baptiste.

De familie Le Picard was afkomstig uit Noyon in Noord-Frankrijk maar werd vooral in het Prinsbisdom Luik beroemd als orgelbouwers. Houthalen ligt in de provincie Limburg, een uit de Franse tijd stammende benaming voor het oude graafschap Loon dat sinds de 14de eeuw deel uitmaakte van het Prinsbisdom Luik, zelf deel van het Heilig Roomse Rijk der Duitse Natie.

In het oude Luikse gebied zijn nog maar enkele Le Picard orgels bewaard en het enig reeds gerestaureerde Le Picard orgel bevindt zich in het Nederlands-Limburgse Gronsveld.

Dit project heeft dus niet alleen een historische en muzikale betekenis, maar ook een Europese. Het geniet de steun van de regering van het Vlaamse Gewest.

Het Fonds Joseph Schepers – Germaine Lijnen heeft de Kerkfabriek St. Martinus financiële steun toegezegd voor een deel van de restauratiekosten dat niet door de overheid gedragen wordt.

Wie dit project wil steunen, kan dit doen op rekening:

Koning Boudewijnstichting
Fonds J. Schepers-G. Lijnen
IBAN BE 10 0000 0000 0404
BIC BPOTBEB1
Structurele code: ***015/0600/00334***