– La Petite Ecole –

Dit project heeft tot doel kinderen van migranten en vluchtelingen die nog geen of weinig schoolervaring hebben, voor te bereiden op het lager onderwijs. Het is een innoverend project met een potentieel grote maatschappelijke meerwaarde.

La Petite Ecole is een recent initiatief van de vzw RED-Laboratoire Pédagogique, opgericht in 2010 te Brussel door twee bevlogen leerkrachten, Marie Pierrard en Juliette Pirlet. Een pedagogisch laboratorium is een plaats voor onderzoek en experimenten inzake onderwijs, met als centrale vraag : hoe kan kennis in de praktijk ook anders doorgegeven worden.

In 2015 lanceerde deze vereniging La Petite Ecole als een experiment voor kinderen van migranten en vluchtelingen. Vooral kleine kinderen hebben vaak alleen oorlog, verbanning, en onvoorstelbaar moeilijke trektochten gekend; ze zijn emotioneel en cognitief niet in staat om zich aan te passen aan het onderwijs in België.

La Petite Ecole geeft hun gedurende enkele maanden een aangepaste opvang om zich voor te bereiden, niet alleen door op een aangepaste wijze een nieuwe taal te leren, maar ook door hun emotioneel weer zelfvertrouwen te geven om de beschermende kring van de familie te verlaten en regelmatig naar school te gaan.

Zo helpt La Petite Ecole de kinderen om hun trauma’s achter zich te laten, maar ook hun families die voor het eerst sinds lang weer een toekomst voor hen kunnen dromen. Op die wijze draagt het project bij aan de integratie van de hele familie.

La Petite Ecole geniet de steun van de Federatie Wallonië-Brussel. Na een bezoek van de voorzitter van het Europees Comité van Regio’s kreeg het initiatief veel positieve aandacht in andere landen.

Na drie jaar lang de start van de school gesteund te hebben, blijft het Fonds jaarlijks bijdragen aan zijn werking.

Wie dit project wil steunen, kan dit doen op rekening:

Koning Boudewijnstichting
Fonds J. Schepers-G. Lijnen
IBAN BE 10 0000 0000 0404
BIC BPOTBEB1
Structurele code: ***015/0600/00132***