– Luvatsi (Afrika) –

In een van de armste landen van Afrika, Swaziland, wordt op een structurele wijze voorzien in voedsel en specifieke gezondheidsverzorging voor vele honderden weeskinderen die er aan hun lot worden overgelaten. Het project beoogt hen maatschappelijk minder kwetsbaar worden.

Luvatsi is een organisatie van jonge Swazi professionelen en universiteitsstudenten die zich inzetten voor de minst bedeelde kinderen in hun land. Luvatsi betekent vonk: zij willen weeskinderen een straaltje hoop geven en hun levensomstandigheden permanent verbeteren.

Swaziland is oud koninkrijk waar de lokale cultuur en tradities nog levendig zijn. Politieke en militaire interventie van het Zuid-Afrikaanse apartheidsregime hebben er in 1986 toe geleid dat het land in handen kwam van een zichzelf bedienend regime, dat elementaire sociale en democratische rechten schendt. Onderwijs en gezondheidszorg worden verwaarloosd en het regime besteedt de weinige financiële middelen en Europese steun voornamelijk aan prestige projecten.

Op het platteland, waar de meerderheid van de bevolking leeft, is de armoede zeer groot. Het ergst is de toestand van de duizenden weeskinderen van aan aids overleden ouders.

Luvatsi wil hun levensomstandigheden en kansen verbeteren op een aan hun cultuur aangepaste manier. Dit zal gebeuren door boomgaarden aan te leggen rond lagere scholen, zodat deze weeskinderen aangemoedigd worden naar school te komen en er gezond eten kunnen krijgen. Het gaat om snel groeiende lokale boomsoorten die al na aan jaar opbrengst beginnen geven, geselecteerd in samenwerking met het Swazi Agricultural Research Centre.

Het project wil ook het probleem aanpakken van meisjes die zodra ze beginnen menstrueren niet meer naar school gaan, vooral arme meisjes zonder ouders die zich ook geen moderne middelen kunnen veroorloven. Door verschillende trainingen te geven wil men ervoor zorgen dat de meisjes zelf maandverbanden leren maken.

In order to make Luvatsi self-sufficient in developing school orchards, the Fund financed the creation of its own tree nursery.

Het Fonds Joseph Schepers – Germaine Lijnen heeft Luvatsi financiële steun toegezegd voor een initiële periode van drie jaar, met jaarlijkse evaluatie, voor beide projecten ten behoeve van de concrete verbetering van de levensomstandigheden van weeskinderen.

Zes scholen zijn met succes beplant met elk 150 fruitbomen, met variëteiten zoals mango’s, litchis, sinaasappels, poot-poot en nantjies, op de Ntfonjeni High School, Dvudvusini High School, Dwalile High School, Sigcineni Primary School en Mkhuzweni High School en de Emagobodvo High School. Het overlevingspercentage van deze bomen ligt op 100% dankzij de technische ondersteuning van een agronoom.

Schoolkinderen van Emagobodvo High School.

Luvatsi-personeel inspecteerde de snelle groei na een jaar.

Luvatsi-personeel, de directeur en docenten van de Emagobodvo High School, de expert van het Universitair Landbouwcentrum, samen met Belgische supporters van het Fonds, inspecteren het eerste veld klaar voor planten.

De boomkwekerij heeft dit jaar ontwikkeld en maakt Luvatsi zelfredzaam voor verdere vergelijkbare projecten.

Wie dit project wil steunen, kan dit doen op rekening:

Koning Boudewijnstichting
Fonds J. Schepers-G. Lijnen
IBAN BE 10 0000 0000 0404
BIC BPOTBEB1
Structurele code: ***015/0600/00334***